Zapytanie ofertowe nr 9/03/04/2017

3 kwietnia 2017

Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/03/04/2017, dotyczące zakupu  Ekspertyzy dotyczącej elementów mających największy wpływ na pobór energii elektrycznej oraz dobór takich podzespołów, które będą optymalne pod katem minimalnego zużycia energii i zapewnienie zasilania awaryjnego w ramach projektu pt. Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych. 

Usługa badawcza planowana jest w ramach Projektu, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej ”Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ „Projekty badawczo – rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

Warszawa, 17.04.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/03/04/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania ofertowego NR 9/03/04/2017 dotyczącego zakupu Ekspertyzy dotyczącej elementów mających największy wpływ na pobór energii elektrycznej oraz dobór takich podzespołów, które będą optymalne pod katem minimalnego zużycia energii i zapewnienie zasilania awaryjnego w ramach w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych.” , firma It Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Bioenergy Partners Sp. z o.o.