ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1077436

22 grudnia 2017

Zapraszamy do składania ofert w związku z zapytaniem ofertowym nr 1077436 z dnia 22.12.2017 na „Wynajem jednego samochodu elektrycznego stanowiącego sprzęt badawczy służący do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych” firmy IT Business Consulting Group Sp. z o.o. realizowanego w ramach projektu pt.Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Poniżej udostępnione zostało zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe_22.12.2017

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty-3

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym-2

 

Warszawa dnia 10.01.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1077436
Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1077436 dotyczącego Wynajmu jednego samochodu elektrycznego stanowiącego sprzęt badawczy służący do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Luxshare Sp. z o.o., Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa