ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SL/05/2017

28 kwietnia 2017

Zapytanie dotyczy Wynajmu sprzętu laboratoryjnego dla Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w roku 2016 (konkurs: nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe_wynajem sprzętu laboratoryjnego_zap

Załącznik-nr-2-6.docx

Załącznik-nr-1-5.docx

 

Warszawa dnia 1.06.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SL/05/2017

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/SL/05/2017 dotyczącego Wynajmu sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji projektu pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Psenso Sp. z o.o., z siedzibą ul. Poprawna 155, 03-984 Warszawa