ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SL/05/2017

23 maja 2017

Zapytanie dotyczy Wynajmu sprzętu laboratoryjnego dla Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w roku 2016 (konkurs: nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Załącznik-nr-2-6.docx

Zapytanie-ZAPYTANIE-OFERTOWE-nr-1_SL_05_2017-z-dnia-23.05.2017.pdf

Załącznik-nr-1-5.docx