ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SL/06/2017

5 czerwca 2017

Zapytanie dotyczy wyboru wykonawcy Usługi doradczej w zakresie możliwości zastosowania dodatkowych komponentów stanowiących alternatywne źródło energii dla urządzenia zasilającego dla Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w roku 2016 (konkurs: nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie-1_SL_06_2017-z-dnia-5.06.2017.pdf

Załącznik-nr-1-3.docx

Załącznik-nr-2-4.docx