ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SL/06/2017

12 maja 2017

Zapytanie dotyczy wyboru wykonawcy Usługi doradczej w zakresie możliwości zastosowania dodatkowych komponentów stanowiących alternatywne źródło energii dla urządzenia zasilającego dla Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w roku 2016 (konkurs: nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe_usługa doradcza – możliwości zas. komponentów stanowiących alternatywne źródło energii dla urządzenia zasilającego_zap

Załącznik-nr-1-3.docx

Załącznik-nr-2-4.docx

 

Warszawa dnia 15.06.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SL/06/2017

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/SL/06/2017 dotyczącego wyboru wykonawcy Usługi doradczej w zakresie możliwości zastosowania dodatkowych komponentów stanowiących alternatywne źródło energii dla urządzenia zasilającego, niezbędnej do realizacji projektu pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

E-day Sp. z o.o. , ul. Żabińskiego 55b/17, 44-121 Gliwice