ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/SL/06/2017

8 czerwca 2017

Zapytanie dotyczy zakupu Podzespołów, materiałów, półproduktów do testów w ramach Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej
energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych
, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w roku 2016 (konkurs: nr RPSL.01.02.00-IP.01- 24-002/16) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie-ofertowe_-2_SL_06_2017-z-dnia-8.06.2017.pdf

Załącznik-nr-1-1.docx

Załącznik-nr-2-2.docx