ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/SL/PRAC/2017

1 czerwca 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału u zapytaniu ofertowym dotyczącym Przeprowadzenia prac programistycznych w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej udostępnione zostało zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Załącznik-nr-1-do-zap-4_SL_PRAC_2017.docx

Załącznik-nr-2-do-zap-4_SL_PRAC_2017.docx

Zapytanie 4_SL_PRAC_2017zap

 

Warszawa dnia 30.06.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/SL/PRAC/2017
Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 4/SL/PRAC/2017 dotyczącego Przeprowadzenia prac programistycznych w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pana Rafała Płazę