Badania + Rozwój

Od 2016 r. w Polsce przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z ulgi na działalność B+R. Głównym problemem przedsiębiorców związanym ze skorzystaniem z ulgi jest brak pewności czy prowadzona przez nich działalność kwalifikuje się jako badania i rozwój.

BADANIA PRZEMYSŁOWE

PRACE PRZEMYSŁOWE to etap zdobywania nowej wiedzy, badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych.

Nasza oferta bazuje i ma  na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów oraz usług.

Tematyka badań tych jest kształtowana przez aktualne lub przyszłe potrzeby rynku jak i również potencjał rynku co zapewnia iż wyniki badań przemysłowych będą wdrażane do przemysłu poprzez prace rozwojowe.

Prowadzimy prace przemysłowe w zakresie:

 • opracowanie nowych twierdzeń i algorytmów w zakresie informatyki teoretycznej
 • badania stanu technik i tworzenia benchmarków
 • przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii
 • modelowanie w laboratorium czyli odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych
 • opracowanie możliwych koncepcji rozwiązań
 • badania materiałowe

Doradztwo

itBCG oferuje wsparcie na każdym etapie prac nad tworzeniem systemów informatycznych. Jako firma całkowicie niezależna od dostawców sprzętu i oprogramowania, jest w stanie przedstawić klientowi obiektywny, zbieżny z jego interesami punkt widzenia. Profesjonalizm usług gwarantowany jest przez stosowanie sprawdzonych metod oraz kompetencje certyfikowanych specjalistów.

Więcej informacji

Finansowanie

Modelowanie finansowe oraz wycena aktywów to działania towarzyszące decyzjom biznesowym wynikającym ze strategii lub zmian zachodzących w przedsiębiorstwie, których podjęcie wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy finansowej firmy. Bardzo często niezbędne okazuje się w tym przypadku doradztwo finansowe podmiotów wyspecjalizowanych w tym kierunku.

Więcej informacji

PRACE ROZWOJOWE

PRACE ROZWOJOWE  które prowadzimy wykorzystują  już dostępną wiedzę i na jej podstawie tworzy nowe lub ulepszone produkty, usługi i procesy.

Wypracowujemy z klientami etap budowania hipotez, szukania metod do ich weryfikacji, konstruowania koncepcji i sprawdzania czy, mówią kolokwialnie, nasz pomysł ma „ręce i nogi” i czy mógłby się udać, to najprawdopodobniej jesteśmy na etapie badań przemysłowych i proponujemy klientowi rozwiązania oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

PRACE ROZWOJOWE możemy podzielić na i wykonujemy zlecenia ramach

 • opracowanie prototypów
 • produkowane partii testowych w celu dalszych badań
 • tworzenie projektów, rysunków planów prototypów – produktów gotowych
 • prowadzimy prace nad zwiększeniem skali „skale up”
 • testowanie technologii w warunkach operacyjnych
 • wykonujemy próby funkcjonalne systemu
 • wykonujemy tzw „gorący rozruch” – uruchomienie  instalacji docelowej z jego optymalizacją

Masz pytania lub wątpliwości?

Jeśli masz pytania w tym zakresie – szukasz firmy wykonującej BADANA i wykonującej prototypy urządzeń –  napisz na nasz adres e-mail.