Aktualne Realizacje:

itBCG w chwili obecnej prowadzi prace badawczo-rozwojowe skupione w dwóch projektach:

ZOBACZ!

pt” Opracowanie technologii innowacyjnego ultradźwiękowego filtra zanieczyszczeń powietrza”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Kwota dofinansowania: 1 823 353,53 PLN

 

pt” Opracowanie systemu innowacyjnych mechanizmów antysmogowych w postaci wysokowydajnych i kompaktowych urządzeń oczyszczających powietrze w przestrzeni miejskiej”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Kwota dofinansowania: 2 325 500,00 PLN

Zakończone Projekty:

Z sukcesem zakończyliśmy i wdrożyliśmy do naszej działalności wyniki dwóch projektów B+R:

ZOBACZ!

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla I osi priorytetowej: Nowoczesna gospodarka.

Stworzyliśmy nowatorskie rozwiązanie które stanowi system wspomagania domowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem akumulatorów samochodów elektrycznych.
Wykorzystując nawet w niewielkim stopniu zdolność prądową akumulatorów pojazdów elektrycznych (które mogą zgromadzić energie równą nawet 10-dniowemu zużyciu prądu przez 3-osobową rodzinę) jako “bufor energii” możemy odciążyć i złagodzić skoki chwilowych wzrostów mocy za pośrednictwem przydomowej stacji wspomagania sieci, co pozwala na zredukowanie obciążenia infrastruktury przesyłowej, przez co zredukowane zostają straty mocy na transporcie energii stanowiące znaczny koszt ceny prądu.

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla I osi priorytetowej: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Nasze rozwiązanie jako jedyne na rynku integruje wszystkie obszary obsługi imprez masowych. Stworzyliśmy system, który zmienia sposób zarządzania przede wszystkim wydarzeniami sportowymi, redukuje koszty funkcjonowania klubów i obiektów (zwłaszcza koszty osobowe) oraz zwiększa przychody klubowe dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych usług, jakimi są:

  • bramki wejściowe, które zapewniają automatyczne bezobsługowe wejście-wyjście, weryfikację osoby pod kątem m.in.. zgodności tożsamości z danymi na bilecie, wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
  • samoobsługowe kioski dla kibiców które obsługują: sprzedaż biletu, weryfikacja osoby kupującej bilet pod kątem ewentualnych zakazów stadionowych, informacja na temat imprezy masowej, informacja na temat dostępnych miejsc, funkcja alarmowa – wezwanie pomocy.