O firmie

Firma itBCG została założona w 2002 roku.

Wartości firmy

Firma it Business Consulting Group Sp z o.o istnieje na rynku od 2002 roku. Została założona przez ekspertów I praktyków z dziedziny szeroko pojętego doradztwa w zakresie IT. Od początku działalności dostarczamy kompleksowe rozwiązania z zakresu IT, optymalne dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Byliśmy prekursorem rozwiązań z dziedziny faktur elektronicznych I elektronicznych wyciągów bankowych. Nasze doświadczenie w tym zakresie zaowocowało największymi  wdrożeniami tego typu w Polsce. Rozwiązania e-faktur które zostało wdrożone w Orange oraz w większości leasingów wraz z  rozwiązaniem  wysyłki wyciągów bankowych mi.in w mBanku oraz Raiffeisen Banku pozwoliło nam twierdzić, że wysyłaliśmy największą liczbę dokumentów finansowych w Polsce

Prowadzimy także prace badawczo – rozwojowe na styku IT I technologii.

Otrzymaliśmy dotacje na nasze innowacyjne projekty z zakresu badań I rozwoju.

Pragniemy dostarczać naszym klientom unikalną wiedzę z zakresu doradztwa a projekty prowadzić z wyjątkowym zaangażowaniem I starannością.

Naszą misją jest świadczenie usług doradczych sektora Korporacyjnego i MPS i pomoc w kształtowaniu strategii rozwojowych. Bliska współpraca, rzetelność, solidność i indywidualne podejście do każdego Klienta pozwalają na nawiązanie dobrych relacji, dzięki którym potrafimy lepiej poznać trudności i przygotować propozycje ich rozwiązania.

 • Wspieramy przedsiębiorstwa profesjonalną wiedzą gospodarczą, finansową i prawną
 • Zapewniamy klientom jakość usług na najwyższym poziomie
 • Współpracujemy z wyspecjalizowaną kadrą doświadczonych profesjonalistów w wielu branżach i dziedzinach
 • Skupiamy się na osiągnięciu rezultatów i na dostarczaniu klientom użytecznej wiedzy i wsparcia merytorycznego
 • Największą satysfakcją i motywacją do konstruktywnego działania jest zadowolenie naszych klientów

Usługi zabezpieczenia inwestycji

Zakres usług w zakresie prawnych zagadnień handlu elektronicznego

Tworzenie, opiniowanie i konsultowanie regulaminów:
- sklepów internetowych;
- serwisów i portali udostępniających utwory audiowizualne;
- platform sprzedażowych i aukcyjnych

Opinniowanie Informacji

Tworzenie lub opiniowanie informacji i zastrzeżeń widocznych na stronach internetowych sklepów, oraz klauzul udzielania zgody na korzystanie przez właściciela sklepu z danych osobowych lub innych danych o użytkowniku

Prawa autorskie

Doradztwo prawne w sprawach związanych z nabywaniem i przenoszeniem praw autorskich do utworów wykonanych w ramach prac Informatycznych oraz w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia praw w wyniku czynu nieuczciwej konkurencji

Pomoc przy start-up

Obsługa i doradztwo związane z przygotowaniem nowych projektów informatycznych (startup), w zakresie zabezpieczenia poufności w negocjacjach, ochrony praw do pomysłu, umów licencji i przeniesienia praw do oprogramowania.

Referencje

Niniejszym zaświadczamy, iż zawarliśmy umowę z firmę IT Business Consulting Group Sp z o.o. Na podstawie zawartej umowy i i upoważnienia w imieniu ING Car Lease Sp z o.o. wystawia i przesyła faktury elektroniczne, świadczy usługi doradcze i serwisowe, a także utrzymuje Archiwum Dokumentów Finansowych. Na każdym Etapie współpracy itBCG wykazała się wysokim profesjonalizmem i zaangażowaniem, a wszystkie  podejmowane działania były zgodne z obowiązującą etyką biznesu. Wobec powyższego możemy polecić współpracę z firmę IT Business Consulting Group Sp z o.o. która zasługuje na miano wiarygodnego i rzetelnego partnera.  

— Michał Cygański, ING Car Lease

Firma itBCG Sp z o.o. podpisała umowę z firmę InnoresearchLab Sp z o.o. na  udostępnienie środowiska badawczego wraz z wykonaniem prac Badawczo- Rozwojowych do projektu. W skład projektu wchodziło wynajęcie na czas trwania projektu środowiska mającego wspomóc prace badawczo rozwojowe naszej firmie. Ponadto itBCG wykonało prace badawcze - rozwojowe w zakresie zleconych zadań:

 • Zadanie o zagadnieniach teoretycznych z dziedziny ICT oraz zagadnieniach funkcjonalno-konstrukcyjnych w zakresie operacyjnym urządzeń samoobsługowych.
 • Główny obszar poruszany w tym zadaniu  dotyczył kluczowego aspektu funkcjonowania urządzeń samoobsługowych, którym są jego komponenty i urządzenia peryferyjne.
 • Ostatnie zadanie miało na celu opracowanie wiedzy dotyczącej materiałów które posłużą do budowy urządzeń samoobsługowych, także tych funkcjonujących poza pomieszczeniami, w warunkach zewnętrznych
Jesteśmy szczególnie zadowoleni z przeprowadzonych prac i polecamy itBCG jako profesjonalnego wykonawcę do tego typu zadań w przyszłości.  

— Robert Korzeniak, InnoReasearchLAB

BZ WBK Leasing S.A. oświadcza, że itBCG Sp z o.o. świadczyła usługi w zakresie

 • wysyłki faktur
 • raportowania danych nt wysyłki faktur
BZ WBK Leasing potwierdza, że usługi zostały przez itBCG Sp z o.o. wykonane terminowo, rzetelnie i z należytą starannością

— Krzysztof Kowalewski, BZWBK Leasing

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1077436

Dodano 22 grudnia 2017

Zapraszamy do składania ofert w związku z zapytaniem ofertowym nr 1077436 z dnia 22.12.2017 na „Wynajem jednego samochodu elektrycznego stanowiącego sprzęt badawczy służący do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych” firmy IT Business Consulting Group Sp. z o.o. realizowanego w ramach projektu pt.Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poniżej udostępnione zostało zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: Zapytanie ofertowe_22.12.2017 Załącznik nr 1 - Formularz Oferty-3 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym-2   Warszawa dnia 10.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1077436 Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1077436 dotyczącego Wynajmu jednego samochodu elektrycznego stanowiącego sprzęt badawczy służący do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Luxshare Sp. z o.o., Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/SL/PRAC/2017

Dodano 01 czerwca 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału u zapytaniu ofertowym dotyczącym Przeprowadzenia prac programistycznych w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Poniżej udostępnione zostało zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. Załącznik-nr-1-do-zap-4_SL_PRAC_2017.docx Załącznik-nr-2-do-zap-4_SL_PRAC_2017.docx Zapytanie 4_SL_PRAC_2017zap   Warszawa dnia 30.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/SL/PRAC/2017 Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 4/SL/PRAC/2017 dotyczącego Przeprowadzenia prac programistycznych w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Pana Rafała Płazę

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SL/06/2017

Dodano 18 maja 2017

Zapytanie dotyczy wyboru wykonawcy Badania dotyczącego wpływu częstego rozładowywania i ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych na ich parametry oraz zasięg pojazdu w ramach Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, skierowanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w roku 2016 (konkurs: nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Zapytanie_czeste rozładowywanie_zap Załącznik-nr-1.docx Załącznik-nr-2.docx   Warszawa dnia 26.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/SL/06/2017 Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 3/SL/06/2017 dotyczącego wyboru wykonawcy Badania dotyczącego wpływu częstego rozładowywania i ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych na ich parametry oraz zasięg pojazdu, niezbędnego do realizacji projektu pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: INDEVOPS sp. z o.o. sp. k., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Zobacz więcej aktualności

Oferty pracy

Nasze biuro znajduje się po adresem:

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

tel: +48 22 490 20 41
fax: +22 490 20 42
e-mail: itbcg@itbcg.pl

Oferta pracy 1

When an unknown took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap.

 • distracted by readable content,
 • page when looking at its,
 • point of using Lorem,
 • ipsum is that it more-or-less ,
 • normal distribution of.

Oferta pracy 2

When an unknown took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap.

 • distracted by readable content,
 • page when looking at its,
 • point of using Lorem,
 • ipsum is that it more-or-less ,
 • normal distribution of.

Oferta pracy 3

When an unknown took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap.

 • distracted by readable content,
 • page when looking at its,
 • point of using Lorem,
 • ipsum is that it more-or-less ,
 • normal distribution of.