itBCG

Platforma.

Platforma itBCG to innowacyjne a zarazem uniwersalne narzędzie do implementacji wielu procesów biznesowych oparta o technologię SI. Została zaprojektowana w celu zautomatyzowania i optymalizacji procesów obiegu informacji w przedsiębiorstwie.

Obieg spraw jest oparty o wpływ dokumentów niezależnych od źródła (system, EDI, e-mail, portal webowy, skanowanie).

Dzięki zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego oraz klasyfikowania dokumentów proces rejestracji oraz identyfikacji odbiorcy dokumentu w organizacji jest znacznie szybszy i łatwiejszy. Platforma pozwala agregować i walidować dane wprowadzone na każdym etapie zdefiniowanego procesu.

Platforma daje możliwość projektowania, implementacji i zarządzania dowolnymi procesami biznesowymi, co pozwala na utrzymywanie jednego spójnego środowiska do obiegu informacji w firmie.

ZOBACZ NASZE MODUŁY
Bezpieczeństwa i Zadowolenia 100%
Komunikacji elektronicznej 80%
Redukcja kosztów operacyjnych 40%
SLA Usługi 100%

Moduły.

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ

Kluczowe korzyści:

 • Dostęp do danych z dowolnego miejsca 24h/dobę
 • Łatwy i intuicyjny interfejs do wyszukiwania dokumentów
 • Archiwizacja niezależna od systemu operacyjnego
 • Kontrola dostępu dzięki zastosowaniu odpowiednich uprawnień
 • Bezpieczeństwo przechowywanych danych zgodne z RODO

Kluczowe korzyści:

 • Dostęp do danych z dowolnego miejsca 24h/dobę
 • Łatwy i intuicyjny interfejs do wyszukiwania dokumentów
 • Archiwizacja niezależna od systemu operacyjnego
 • Kontrola dostępu dzięki zastosowaniu odpowiednich uprawnień
 • Bezpieczeństwo przechowywanych danych zgodne z RODO

OPTYMALIZACJA

Procesów:

Większość implementacji platformy itBCG w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów obejmuje obszary zarządzania procesami, archiwizacji i obiegu dokumentów, stając się jednocześnie integratorem z innymi systemami.

Integracja z
systemami zewnętrznymi

Platforma itBCG pozwala na udostępnianie wszelkich danych wprowadzonych przez użytkowników na poszczególnych etapach procesu do systemów zewnętrznych.
Efektywna integracja oparta jest o nowoczesne rozwiązania komunikacyjne za pośrednictwem: API, ESB, micro serwisów a także na poziomie predefiniowanych danych w postaci plików płaskich.

Case Study.

PLATFORMY itBCG

Obsługa mandatów Krajowych i Zagranicznych

Rozwiązanie zapewnia pełną obsługę zapytań organów ścigania o wskazanie użytkownika pojazdu w dacie wykroczenia:

 • Automatyczny odczyt danych z mandatu
 • Generator odpowiedzi
 • Dystrybucja elektroniczna
 • Elektroniczna archiwizacja danych
KONTAKT

Automatyzacja procesu rejestracji pojazdów

Inteligentny mechanizm odczytu danych z pozwoleń czasowych oraz stałych dowodów rejestracyjnych:

 • Odczyt zdefiniowanych pól z dokumentu
 • Zasilenie danymi systemów dziedzinowych Klienta
 • Weryfikacja danych z CEPiK

 

KONTAKT

Obsługa dokumentów finansowych

Rozwiązanie do obiegu faktur kosztowych, zakupowych, prowizyjnych wpływających do organizacji niezależnie od źródła:

 • Automatycznych odczyt danych
 • Implementacja obiegu dokumentów na podstawie wymagań biznesowych Klienta
 • Zasilenie systemów FK
KONTAKT