Projekty Unijne

Współpraca ze strukturami Unii Europejskiej dla lepszej jakości usług.

Mazowieckie

IT Business Consulting Group Sp. z o.o. realizuje badania przemysłowe pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych” w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe”, w roku 2016 (konkurs: RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie do oferty Wnioskodawcy, zintegrowanej technologii obsługi imprez masowych. Zaprojektowany system zmieni sposób zarządzania wszystkimi wydarzeniami sportowymi, zredukuje koszty funkcjonowania klubów i obiektów oraz zwiększy ich przychody dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych usług. Ponadto dzięki założonym funkcjonalnościom (monitorowanie przez drony trybun i wychwytywanie niebezpiecznych zachowań) system znacznie zwiększy bezpieczeństwo uczestników imprez masowych.
Całkowita wartość projektu: 4 917 160,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 908 709,67 PLN

Śląskie

IT Business Consulting Group Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pt: „Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych” w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest realizacja prac B+R prowadzących do opracowania innowacyjnego na skalę międzynarodową rozwiązania w postaci systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych. Opracowane rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie ilości spalanego paliwa kopalnego, na potrzeby produkcji energii, a także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Całkowita wartość projektu: 2 485 891,80 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 553 288,08 PLN