ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/05/2016

12 maja 2016

Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/05/2016, dotyczące zatrudnienia Analityka systemowego, który zostanie zaangażowany do wykonywania zadań  w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi imprez masowych”.

Usługa badawcza planowana jest w ramach Projektu, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej ”Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ „Projekty badawczo – rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

Zapytanie-ofertowe-nr-03_05_2016.pdf

Zapytanie-ofertowe-03_05_2016.docx

 

 

Warszawa, 27.05.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/05/2016

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 3/05/2016 dotyczącego wyboru zatrudnienia Analityka systemowego, który zostanie zaangażowany do wykonywania zadań w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych” , firma It Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Tomasza Czyżaka