ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SL/04/2017

9 marca 2017

ITBCG Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału u zapytaniu ofertowym dotyczącym Wynajmu powierzchni laboratoryjnej dla Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Poniżej udostępniamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Załącznik nr 1 do zap 1_SL_04_2017

Załącznik nr 2 do zap 1_SL_04_2017

Zapytanie 1_SL_04_2017_zap

 

Warszawa dnia 12.04.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SL/04/2017

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/SL/04/2017 dotyczącego Wynajmu powierzchni laboratoryjnej dla Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Kolumb Promotions Sp. Z o.o., z siedzibą ul. Leśna 2, 42-350 Koziegłowy