ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SL/07/2016

11 lipca 2016

Zapytanie dotyczy wyboru wykonawcy Usługi doradczej dotyczącej analizy aspektów prawnych w zakresie norm i rozporządzeń nt. Przydomowych elektrowni i urządzeń mocy wpinanych do sieci energetycznej dla Projektu badawczego o roboczym tytule: Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, który ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje wprzedsiębiorstwach” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w roku 2016

 

Załącznik nr 1 do zap 1_SL_07_2016

Załącznik nr 2 do zap 1_SL_07_2016

Zapytanie 1_SL_07_2016_zap

 

Warszawa dnia 16.08.2016

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/SL/07/2016

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/SL/07/2016 dotyczącego  wyboru wykonawcy Usługi doradczej dotyczącej analizy aspektów prawnych w zakresie norm i rozporządzeń nt. Przydomowych elektrowni i urządzeń mocy wpinanych do sieci energetycznej dla Projektu badawczego o roboczym tytule: Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty która została złożona przez:

Jobs Skowrońska Samsel Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

  1. Wiejska 17/15

00-480 Warszawa