Zapytanie ofertowe nr 2/10/05/2016

10 maja 2016

Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/10/05/2016, dotyczące wynajmu powierzchni laboratoryjnej wraz z aparaturą badawczą w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi imprez masowych”.

Usługa badawcza planowana jest w ramach Projektu, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej ”Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ „Projekty badawczo – rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

Warszawa, 26.05.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/10/05/2016

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania ofertowego 2/10/05/2016 dotyczącego wynajmu powierzchni laboratoryjnej wraz z aparaturą badawczą w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych.” , firma It Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Profex – Tech Sp. z o.o.