Zapytanie ofertowe nr 24/03/02/2017

12 maja 2017

Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 24/03/02/2017, dotyczącego zatrudnienia Testera ds. oprogramowania, który zostanie zaangażowany do wykonywania zadań  w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi imprez masowych”.

Usługa badawcza planowana jest w ramach Projektu, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej ”Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ „Projekty badawczo – rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Warszawa, 26.05.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/03/02/2017

Szanowni Państwo,w związku z zakończeniem postępowania ofertowego 24/03/02/2017 dotyczącego wyboru zatrudnienia Testera ds. oprogramowania, który zostanie zaangażowany do wykonywania zadań w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych” , firma It Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Arseny Lyubimov