ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/SL/06/2017

18 maja 2017

Zapytanie dotyczy zakupu Podzespołów, materiałów, półproduktów do testów w ramach Projektu badawczego pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej
energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych
, wskazanego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020, typ projektu: 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach w roku 2016 (konkurs: nr RPSL.01.02.00-IP.01- 24-002/16) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe_zakup podzespołów materiałów półproduktów do testów_zap

Załącznik-nr-1-1.docx

Załącznik-nr-2-2.docx

 

Warszawa dnia 20.06.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SL/06/2017

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 2/SL/06/2017 dotyczącego zakupu Podzespołów, materiałów, półproduktów do testów, niezbędnych do realizacji projektu pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, firma IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Global IT Michał Grabiński, ul. Katowicka17, 16-400 Suwałki