ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/SL/07/2016

14 lipca 2016

Zapytanie dotyczy wyboru dostawcy Prac badawczych w zakresie obciążenia sieci przesyłowej w funkcji czasu (pory dnia) dla Projektu badawczego o roboczym tytule: Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, który ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w roku 2016.

Załącznik nr 1 do zap 2_SL_07_2016

Załącznik nr 2 do zap 2_SL_07_2016

Zapytanie 2_SL_07_2016_zap

 

Warszawa dnia 17.08.2016

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr  2/SL/07/2016

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 2/SL/07/2016 dotyczącego  wyboru dostawcy Prac badawczych w zakresie obciążenia sieci przesyłowej w funkcji czasu (pory dnia) do Projektu badawczego o roboczym tytule: pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty która została złożona przez:

Unispace Sp. z o.o.

  1. Frezerów 3

20-209 Lublin