ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SL/07/2016

14 lipca 2016

Zapytanie dotyczy wyboru dostawcy Prac badawczych dotyczących zapotrzebowania na energię elektryczną pojedynczego odbiorcy (w postaci domu rodzinnego) w funkcji czasu (zapotrzebowanie dzienne, miesięczne i roczne) dla Projektu badawczego o roboczym tytule: Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, który ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w roku 2016.

 

Załącznik nr 1_Zap 3_SL_07_2016

Załącznik nr 2_Zap3_SL_07_2016

Zapytanie_3_SL_07_2016 zap

 

Warszawa dnia 17.08.2016

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr  3/SL/07/2016

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 3/SL/07/2016 dotyczącego wyboru dostawcy Prac badawczych dotyczących zapotrzebowania na energię elektryczną pojedynczego odbiorcy (w postaci domu rodzinnego) w funkcji czasu (zapotrzebowanie dzienne, miesięczne i roczne) do Projektu badawczego o roboczym tytule: pt. Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych, IT Business Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty która została złożona przez:

Bioenergy Partners sp. z o.o.

  1. Bernardyńska 16a lokal 121

02-904 Warszawa