Zapytanie ofertowe nr 6/03/10/2016

3 października 2016

Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/03/10/2016, dotyczące  dostawy podzespołów do budowy prototypu zintegrowanego systemu do obsługi imprez masowych, obejmującego drukarkę paragonów, drukarkę biletów, skaner twarzy, skaner dokumentu tożsamości, czytnik kodów QR, kamery, rejestratory, komplety ekranów dotykowych oraz terminale kart płatniczych w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych.”

Usługa badawcza planowana jest w ramach Projektu, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej ”Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ „Projekty badawczo – rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Warszawa, 17.10.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/03/10/2016

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 6/03/10/2016 dotyczącego dostawy podzespołów do budowy prototypu zintegrowanego systemu do obsługi imprez masowych, obejmującego drukarkę paragonów, drukarkę biletów, skaner twarzy, skaner dokumentu tożsamości, czytnik kodów QR, kamery, rejestratory, komplety ekranów dotykowych oraz terminale kart płatniczych w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych.” , firma It Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Eltechbiur Wiesław Grabiński