Zapytanie ofertowe nr 8/03/10/2016

3 października 2016

Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/03/10/2016, dotyczące wynajmu serwera przystosowanego do pracy na dużym obciążeniu w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych”.

Usługa badawcza planowana jest w ramach Projektu, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej ”Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ „Projekty badawczo – rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

Warszawa, 17.10.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/03/10/2016

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania ofertowego 8/03/10/2016 dotyczącego dotyczące wynajmu serwera przystosowanego do pracy na dużym obciążeniu w ramach projektu pt. „Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych.” , firma It Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

EVL PL Sp. z o.o.