Automatyczny, inteligentny odczyt danych (OCR)

Automatyczny odczyt danych możemy zastosować dla wszelkiego rodzaju dokumentów. Najczęściej są to faktury, umowy, dokumenty WZ, PZ, zamówienia, pisma urzędowe itd.

Technologia inteligentnego odczytu danych którą itBCG stosuje w swoich rozwiązaniach może zdecydowanie usprawnić prace w back-office.  Dziś wiele procesów realizowanych w naszych organizacjach opiera się o dane, dlatego szybkość wprowadzenia dokumentów i danych wpływa na efektywność pracy naszych pracowników. Wielu z nas pracuje nie tylko z biura, ale także zdalnie czy w modelu mieszanym (praca hybrydowa), dlatego dostęp do danych jest kluczowy, aby zachować ciągłość działania.

Korzyści z wdrożenia ocr?

System automatycznie rozpoznaje rodzaje/typy dokumentów oraz ich treści. Za pomocą sztucznej inteligencji pobiera właściwy zestaw danych. Wyekstrahowane w ten sposób dane mogą być dowolnie strukturyzowane i eksportowane różnych systemów dziedzinowych Klienta.

Oszczędność czasu

Redukcja kosztów operacyjnych

Minimalizacja błędów na etapie rejestracji dokumentów

Wzrost efektywności pracy

Zadowolenie klientów

Statystyki naszych Klientów zlecających nam obsługę mandatów:

100%​

Bezpieczeństwa
i Zadowolenia

60%

Oszczędności w kosztach operacyjnych

85%

Komunikacji elektronicznej
z organami ścigania

24h

Maksymalny czas
na obsługę mandatu

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system informatyczny udostępniony przez Ministerstwo Finansów służący do wysyłki oraz odbioru faktur w formie ustrukturyzowanej (XML).

Imię i Nazwisko

Firma, Stanowisko

Automatyczny odczyt danych

Digitalizacja dokumentów firmowych zdecydowanie służy optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych, ponieważ do inicjacji wielu z nich potrzebny jest dostęp do właściwych danych. Niestety wiele dokumentów, pism urzędowych nadal do nas trafia pocztą tradycyjną, dlatego niezbędne jest wdrożenie odpowiedniego rozwiązania. Aby proces digitalizacji w naszej firmie odbył się w pełni efektywnie należy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt (skanery dokumentowe), aplikacje skanujące, system automatycznego odczytu danych (OCR), system do zarządzania i archiwizacji dokumentów. Jeżeli chcesz mieć pewność, że digitalizacja dokumentów oraz proces cyfryzacji archiwum przebiegnie w prawidłowy sposób, warto powierzyć to zadanie profesjonalistom.

Automatyczny, inteligentny odczyt danych (OCR)

OCR (Optical Character Recognition) to technologia, która umożliwia rozpoznawanie i konwersję obrazów lub dokumentów tekstowych na maszynowo przetwarzalne dane. Wdrożenie OCR może przynieść wiele korzyści dla różnych firm i organizacji, w tym:

  • Usprawnienie procesów – Dzięki OCR proces przetwarzania i przekształcania dokumentów z obrazów na tekst staje się szybszy i bardziej efektywny. W ten sposób pracownicy nie muszą już przepisywać tekstu ręcznie, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

  • Poprawa jakości – OCR może pomóc w poprawie jakości przetwarzanych dokumentów, szczególnie gdy jest to wykonywane ręcznie. Dzięki temu, że proces ten staje się automatyczny, redukowane są szanse na wprowadzenie błędów.
  • Łatwiejsza archiwizacja – OCR ułatwia archiwizację dokumentów elektronicznych poprzez przekształcanie obrazów w maszynowo przetwarzalny tekst. Taki tekstowy dokument może być łatwiej indeksowany i wyszukiwany, co ułatwia organizację i odnalezienie potrzebnych dokumentów.

  • Oszczędność kosztów – Dzięki zastosowaniu OCR można zmniejszyć koszty związane z ręcznym przepisywaniem i przetwarzaniem dokumentów. Ponadto, procesy te mogą być wykonywane szybciej i z mniejszą liczbą pracowników, co również przyczynia się do oszczędności.

  • Współpraca na odległość – OCR ułatwia pracę zdalną poprzez umożliwienie dostępu do dokumentów elektronicznych w czasie rzeczywistym i możliwość łatwego udostępniania ich innym osobom. W sumie, wdrożenie OCR może przynieść wiele korzyści dla firm i organizacji, w tym usprawnienie procesów, poprawę jakości, łatwiejszą archiwizację, oszczędność kosztów oraz ułatwienie pracy na odległość.

NASZE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami naszych Klientów.

itBCG Sp. z o.o.
ul. Bartycka 116 lok.120
00-716 Warszawa
Telefon: +48 728 250 154
Email: itbcg@itbcg.pl

Kontakt

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy w dziedzinie IT – skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces.

Wysyłając formularz udostępniasz nam Twoje dane osobowe.
Przeczytaj: link do klauzuli informacyjnej.