Poznaj platformę KSeFHub

Twoje centrum do zarządzania procesami fakturowymi zintegrowane z Krajowym Systemem e-Faktur

W związku z wejściem w życie przepisów na mocy, której wszedł powszechny obowiązek korzystania z systemu e-faktur udostępnionego przez Ministerstwo Finansów, itBCG stworzyło KSeFHub – rozwiązanie, dzięki któremu będziesz mógł korzystać z państwowej platformy KSeF bez konieczności adaptacji systemów już wdrożonych i funkcjonujących w Twojej firmie.

Co zyskasz korzystając z Platformy KSefhub?

KSeFHub to kompleksowe rozwiązanie, które stanowi centralny punkt do zarządzania procesami fakturowymi w przedsiębiorstwie. Wdrożenie go ma na celu poprawę przepływu informacji. Użyta architektura zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Komunikacja KSeFHub a KSeF MF odbywa się bezpośrednio co skraca czas instalacji i konfiguracji oraz pozwala na szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Uniwersalne rozwiązanie do obsługi dokumentów do/z KSeF niezależnie od branży

Moduł do obsługi faktur sprzedażowych

Moduł do obsługi faktur zakupowych

Panel administracyjny do zarządzania systemem KSeFHub

Centralny rejestr uprawnień do KSeF Ministerstwa Finansów (poświadczenia, tokeny)

Repozytorium plików i danych

Pełną kontrolę nad procesami fakturowymi i przepływem danych

Dostęp do systemu i danych o każdej porze (24h/7)

Sposoby komunikacji oraz formaty wymiany danych z KSeFHub

Pliki XML

Pliki JSON

Pliki CSV

REST API

Faza Analizy

Opracowanie i udokumentowanie wymagań technicznych uwzględniające kwestie integracji z systemami klienta, kwestie infrastrukturalne oraz kwestie bezpieczeństwa danych i cybersecurity. Opracowanie i udokumentowanie wymagań biznesowych i funkcjonalnych dla wdrożenia z uwzględnieniem bieżących procesów fakturowych w firmie i ewentualnych zmian w tych procesach. Na tym etapie powinniśmy zweryfikować, czy dane generowane przez systemy dziedzinowe do faktur sprzedażowych zawierają wszystkie informacje wymagane przez KSeF, ocenić ich dostępność i kompletność, zdefiniować wszelkie walidacje oraz ustalić mapowania.

Faza Projektowania

Etap ten obejmuje faktyczną implementację kodu aplikacji zgodnie z przygotowanym projektem i wymaganiami zebranymi na etapie analizy. Tworzone są odpowiednie komponenty, które umożliwiają wymianę danych między systemami. Komponenty te mogą być oparte na standardach branżowych lub tworzone na potrzeby konkretnego projektu.
Faza Testów

Na tym etapie aplikacja jest testowana pod kątem poprawności działania, wydajności oraz bezpieczeństwa w oparciu o scenariusze testowe.

 

 

 

Faza Wdrożenia

Po przeprowadzonych pozytywnych testach aplikacja jest gotowa, skonfigurowana i po instalacji zostaje oddana do użytkowania. Po wdrożeniu itBCG zapewnieni stałą jej dostępność i aktualizacje. W miarę rozwoju projektu mogą być również wprowadzane zmiany i aktualizacje do integracji, aby zapewnić ciągłość działania i zwiększyć efektywność procesów biznesowych.

 

KSeFHub - Architektura rozwiązania dla faktur Sprzedażowych

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w obszarze tworzenia i integracji systemów IT sprawiają że tworzone przez nas rozwiązania odpowiadają na potrzeby rynku. KSef Delivery to system, dzięki któremu będziesz mógł korzystać z państwowej platformy KSeF bez konieczności adaptacji systemów księgowych, ERP, czy innych systemów billingowych już wdrożonych i funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

KSeFHub - Architektura rozwiązania dla faktur Zakupowych

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w obszarze tworzenia i integracji systemów IT sprawiają że tworzone przez nas rozwiązania odpowiadają na potrzeby rynku. KSef Delivery to system, dzięki któremu będziesz mógł korzystać z państwowej platformy KSeF bez konieczności adaptacji systemów księgowych, ERP, czy innych systemów billingowych już wdrożonych i funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

Co zyskasz korzystając z Platformy KSefhub?

KSeFHub to kompleksowe rozwiązanie, które stanowi centralny punkt do zarządzania procesami fakturowymi w przedsiębiorstwie. Wdrożenie go ma na celu poprawę przepływu informacji. Użyta architektura zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Komunikacja KSeFHub a KSeF MF odbywa się bezpośrednio co skraca czas instalacji i konfiguracji oraz pozwala na szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Uniwersalne rozwiązanie do obsługi dokumentów do/z KSeF niezależnie od branży

Moduł do obsługi faktur sprzedażowych

Moduł do obsługi faktur zakupowych

Panel administracyjny do zarządzania systemem KSeFHub

Centralny rejestr uprawnień do KSeF Ministerstwa Finansów (poświadczenia, tokeny)

Repozytorium plików i danych

Pełną kontrolę nad procesami fakturowymi i przepływem danych

Dostęp do systemu i danych o każdej porze (24h/7)

NASZE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami naszych Klientów.

FAq

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system informatyczny udostępniony przez Ministerstwo Finansów służący do wysyłki oraz odbioru faktur w formie ustrukturyzowanej (XML).

Krajowy System e-faktur wszedł w życie na mocy przepisów:

  • Ustawy z dnia 29 10 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2021 roku poz 2076)
  • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83)

 

Od 1 stycznia 2024 r. faktura ustrukturyzowana będzie jedyną dopuszczalną formą dokumentowania czynności wykonywanych przez podatników VAT mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment) w Polsce

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system informatyczny udostępniony przez Ministerstwo Finansów służący do wysyłki oraz odbioru faktur w formie ustrukturyzowanej (XML).

Krajowy System e-faktur wszedł w życie na mocy przepisów:

  • Ustawy z dnia 29 10 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2021 roku poz 2076)
  • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83)

 

Od 1 stycznia 2024 r. faktura ustrukturyzowana będzie jedyną dopuszczalną formą dokumentowania czynności wykonywanych przez podatników VAT mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment) w Polsce

itBCG Sp. z o.o.
ul. Bartycka 116 lok.120
00-716 Warszawa
Telefon: +48 728 250 154
Email: itbcg@itbcg.pl

Kontakt

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy w dziedzinie IT – skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces.

Wysyłając formularz udostępniasz nam Twoje dane osobowe.
Przeczytaj: link do klauzuli informacyjnej.