Polityka prywatności - Klauzula informacyjna dla Klientów i Partnerów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów i partnerów handlowych jest itBCG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trębackiej 4.
 2. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa w drodze dobrowolnej zgody – w związku z zainteresowaniem naszą ofertą lub informacje, które przekazali nam Państwo w związku z korzystaniem z naszych usług lub zawartymi umowami.
 3. W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane:
  1. dane firmy (np. nazwa, numer NIP, adres czy siedziba) oraz dane osób, które działają w imieniu firmy lub ją reprezentują (dane identyfikujące i dane kontaktowe).
  2. dane pracowników firmy, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
 4. Nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym charakterze (tzw. „danych wrażliwych”).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią zawartej umowy;
  2. w celu przesłania materiałów ofertowych i handlowych oraz kontaktu z Państwem;
  3. w celu poprawy jakości obsługi, rozwoju produktu oraz prowadzenia badań satysfakcji.
 6. Państwa dane – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi – mogą być powierzone firmom współpracującym z nami przy realizacji Państwa zleceń a w szczególności naszym podwykonawcom oraz współpracownikom.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa lub dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych. Dane osobowe osób objętych monitoringiem w ramach świadczonych przez nas usług przetwarzane są w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych.
 8. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty udzielenia zgody, a w przypadku podpisania umowy o współpracy przez okres wykonania umowy oraz przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń po zakończeniu jej wykonywania.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić nam realizację niektórych z zobowiązań wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych jak również realizacją Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów możecie Państwo kontaktować się z nami pod dostępnym adresem e-mail: odo@itbcg.pl