Blog

Przykładowy tekst zachęcający do przeczytania bloga.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Ideą wdrożenia powszechnego obowiązku korzystania z Krajowego systemu e-Faktur (KSeF) przez Ministerstwo Finansów dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce była wymiana danych między przedsiębiorcami w procesie fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury.
Krajowy system e-faktur przygotowany przez Ministerstwo finansów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce posiada szereg funkcjonalności tj. wystawianie faktur sprzedażowych, odbieranie faktur zakupowych oraz przechowywanie wszystkich faktur przez okres 10 lat.
ZAW-FA jest dokumentem w formie zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).