Co to jest Biała Lista Podatników?

Biała lista podatników to wykaz podatników VAT zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Funkcjonuje ona od września 2019 roku, a prowadzona jest w formie elektronicznej przez szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Podmioty zarejestrowane na Białej Liście są uważane za godne zaufania i ich e-faktury są uznawane za ważne dokumenty podatkowe. Umożliwia to skuteczne i bezpieczne korzystanie z faktur elektronicznych oraz ograniczenie możliwości oszustw podatkowych.

W celu sprawdzenia, czy dany podmiot znajduje się na Białej Liście, można skorzystać z specjalnego narzędzia udostępnianego przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/biala-lista 

Biała lista – jakie informacje zawiera?

Biała lista podatników VAT jest ogólnodostępną bazą danych dotyczących podatników. Można w niej znaleźć następujące informacje:

  • Nazwa firmy/Imię i nazwisko przedsiębiorcy.
  • Status (pozwala sprawdzić na przykład czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT, lub czy jest zwolniony z płacenia podatku VAT.
  • Numer REGON lub KRS (jeżeli podmiot je posiada).
  • Imiona i Nazwiska członków zarządu i prokurentów przedsiębiorstwa oraz ich NIP.
  • Daty oraz podstawę prawną dotyczącej rejestracji lub jej odmowy, oraz daty wykreślenia z listy lub przywrócenia do rejestru podatników VAT.
  • Numery rachunków firmowych podanych do urzędu skarbowego w zgłoszeniu indentyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, są one automatycznie pobierane z baz Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Planowane jest również wprowadzenie informacji o tym czy podmiot jest lub nie jest zobligowany do wystawienia faktur w KSeF (Krajowym Systemie e-Faktur)

Zakres informacji zawartych w wykazie podatników VAT, pozwala zatem na całkowitą weryfikację informacji o kontrahencie.

Biała lista a KSeF

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wraz z początkiem lipca 2024, e-Fakturowanie przez platformę Krajowego Systemu E-faktur stanie się obowiązkowe. Każde przedsiębiorstwo posiadające NIP powinno w praktyce automatycznie mieć założone konto w systemie. Biała lista podatników VAT zostanie zaktualizowana, dodane zostaną informacje o tym czy dany podmiot jest zobligowany do wystawiania faktur w KSeF czy też nie jest. Umożliwi to weryfikację kontrahenta, w razie wątpliwości czy posiada on konto na platformie, czy jest zobligowany do wystawiania faktur w KSeF, a co za tym idzie do otrzymywania faktur z KSeF. Ministerstwo zakłada, że taka informacja na białej liście da podatnikom pewność, że ich faktura dotrze do kontrahenta i nie będzie wskazywało na konieczność przekazania faktury w inny uzgodniony sposób. Wprowadzenie takiej informacji na białej liście na pewno będzie miało wymiar praktyczny.

INNYCH ZAINTERESOWAŁO RÓWNIEŻ

Polacy coraz częściej skłaniają się ku samozatrudnieniu ze względu na szereg korzyści, które niesie za sobą to rozwiązanie, szczególnie w przypadku, kiedy podatnik odnotowuje wysokie dochody. Samozatrudniony jak każdy inny przedsiębiorca nie będzie zwolniony z obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Wystawianie faktur przez platformę będzie obligatoryjne zarówno dla dużych spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych od 1-go lipca 2024 roku.
Biała lista podatników to wykaz podatników VAT zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Funkcjonuje ona od września 2019 roku, a prowadzona jest w formie elektronicznej przez szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Podmioty zarejestrowane na Białej Liście są uważane za godne zaufania i ich e-faktury są uznawane za ważne dokumenty podatkowe. Umożliwia to skuteczne i bezpieczne korzystanie z faktur elektronicznych oraz ograniczenie możliwości oszustw podatkowych.
Krajowy System E-faktur (w skrócie KSeF) nazywany też Centralnym Rejestrem Faktur lub Centralną Bazą Faktur to platforma stworzona przez Ministerstwo Finansów służąca do wystawiania, przechowywania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Każdy wystawiony dokument w KSeF otrzyma unikalny numer identyfikujący oraz zostanie zweryfikowany pod kątem zgodności danych z obowiązującym wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura będzie uznana za wystawioną oraz doręczoną w momencie nadania jej numeru identyfikującego. Po okresie fakultatywnym wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF stanie się obowiązkowym standardem faktur w Polsce. Zmiana dotknie również tych, korzystających z PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania). System ten działa na podobnej zasadzie co KSeF, służy do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych ustrukturyzowanych. Jednakże mimo tej samej nazwy e-faktury różnią się od siebie, a oba środowiska na ten moment są od siebie niezależne. Ta sytuacja ma ulec zmianie. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem będzie integracja obu systemów, ewentualnie powstanie możliwość przekazywania danych między platformami.

itBCG Sp. z o.o.
ul. Bartycka 116 lok.120
00-716 Warszawa
Telefon: +48 728 250 154
Email: itbcg@itbcg.pl

Kontakt

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy w dziedzinie IT – skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces.

Wysyłając formularz udostępniasz nam Twoje dane osobowe.
Przeczytaj: link do klauzuli informacyjnej.