Czy KSeF jest obowiązkowy dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych?

Polacy coraz częściej skłaniają się ku samozatrudnieniu ze względu na szereg korzyści, które niesie za sobą to rozwiązanie, szczególnie w przypadku, kiedy podatnik odnotowuje wysokie dochody. Samozatrudniony jak każdy inny przedsiębiorca nie będzie zwolniony z obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Wystawianie faktur przez platformę będzie obligatoryjne zarówno dla dużych spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych od 1-go lipca 2024 roku.

Każdy przedsiębiorca, który zamierza wystawić fakturę w KSeF ma obowiązek zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego podmiotów, którym udziela dostęp do platformy. Samozatrudnieni są z tej czynności zwolnieni, jednakże, chcąc nadać uprawnienia podmiotowi, który nie posiadał ich pierwotnie, muszą oni postąpić według ustalonych przez Ministerstwo Finansów procedur. Uprawnienia można nadać na dwa sposoby:

Elektronicznie – za pomocą platformy KSeF, po wskazaniu wymaganego zakresu danych dotyczących podmiotu, który ma uzyskać uprawnienia

Papierowo – składając do odpowiedniego dla naszej lokalizacji naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień (ZAW-FA)

JDG wystawiająca jedną fakturę miesięcznie:

Obowiązek elektronicznego fakturowania przez platformę KSeF dotyczy również Jednoosobowych Działalności Gospodarczych wystawiających wyłącznie jedną fakturę w miesiącu. Do tej grupy zalicza się m.in.:

  • Programistów, współpracujących z kontrahentem stacjonującym w USA, Samozatrudniony wystawia fakturę za wszystkie wykonane zlecenia.
  • Prawników, posiadających własne biuro, pod warunkiem, że jedyną wykonywaną usługą jest przygotowanie dokumentów przed procesowych oraz redakcja pism procesowych wyłącznie dla jednego klienta.
  • Lekarzy, świadczących wszystkie swoje usługi w jednej placówce medycznej.

Wynika z tego, że korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jest obligatoryjne niezależnie od ilości wystawianych faktur w miesiącu.

Zagrożenia dla JDG:

Wraz z reformą wszystkich procedur związanych z fakturowaniem wiele się zmieni, znikną dotychczasowe problemy, na przykład te związane z archiwizacją dokumentów, lecz pojawią się nowe dotychczasowo niespotykane komplikacje. Dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych największymi utrudnieniami będą:

  • Brak możliwości cofnięcia i poprawy faktury (wymagane będzie wystawienie korekty do faktury)
  • Konieczność wprowadzenia zmian w systemie fakturowania (może to wymagać poniesienia wysokich kosztów)
  • Zwiększenie kosztów księgowości
  • Wzrośnie koszt ewentualnych pomyłek przy wystawianiu e-Faktur


Podsumowując, największym zagrożeniem dla samozatrudnionych będzie zwiększenie kosztów związanych z procesem fakturowania.

Za nieprzestrzeganie procedur korzystania z KSeF, ustanowionych przez Ministerstwo Finansów, będą naliczane kary. Przedsiębiorcy posiadający Jednoosobową Działalność Gospodarczą, zostaną objęci sankcjami na takich samych zasadach jak większe przedsiębiorstwa.

Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo podjąć decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na podatnika, który nie zastosował się do zasad korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Sankcję mogą wynosić nawet równowartość podatku VAT wykazanego na fakturze. W przypadku faktury nie uwzględniającej VAT, kara będzie wynosiła do 18.7% wysokości kwoty brutto, jednakże nie mniej niż 1000zł.

Na ten moment znane są trzy przypadki, w których organ może obciążyć podmiot sankcjami:

  1. Przedsiębiorca nie wystawił faktury przez platformę KSeF.
  2. Przedsiębiorca wystawił fakturę w nieodpowiednim formacie podczas awarii Krajowego systemu e-Faktur.
  3. Faktury nie znajdowały się na platformie w ustalonym terminie – kara za niedopilnowanie terminu będzie wynosiła przynajmniej 500zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, wystawianie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF stanie się obligatoryjne od 1-go lipca 2024r., jednak przez kolejne pół roku nie będą naliczane żadne sankcje za niestosowanie się do Ustawy o KSeF. Organy będą mogły nałożyć kary dopiero od 1-go stycznia 2025 r.

INNYCH ZAINTERESOWAŁO RÓWNIEŻ

Polacy coraz częściej skłaniają się ku samozatrudnieniu ze względu na szereg korzyści, które niesie za sobą to rozwiązanie, szczególnie w przypadku, kiedy podatnik odnotowuje wysokie dochody. Samozatrudniony jak każdy inny przedsiębiorca nie będzie zwolniony z obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Wystawianie faktur przez platformę będzie obligatoryjne zarówno dla dużych spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych od 1-go lipca 2024 roku.
Biała lista podatników to wykaz podatników VAT zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Funkcjonuje ona od września 2019 roku, a prowadzona jest w formie elektronicznej przez szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Podmioty zarejestrowane na Białej Liście są uważane za godne zaufania i ich e-faktury są uznawane za ważne dokumenty podatkowe. Umożliwia to skuteczne i bezpieczne korzystanie z faktur elektronicznych oraz ograniczenie możliwości oszustw podatkowych.
Krajowy System E-faktur (w skrócie KSeF) nazywany też Centralnym Rejestrem Faktur lub Centralną Bazą Faktur to platforma stworzona przez Ministerstwo Finansów służąca do wystawiania, przechowywania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Każdy wystawiony dokument w KSeF otrzyma unikalny numer identyfikujący oraz zostanie zweryfikowany pod kątem zgodności danych z obowiązującym wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura będzie uznana za wystawioną oraz doręczoną w momencie nadania jej numeru identyfikującego. Po okresie fakultatywnym wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF stanie się obowiązkowym standardem faktur w Polsce. Zmiana dotknie również tych, korzystających z PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania). System ten działa na podobnej zasadzie co KSeF, służy do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych ustrukturyzowanych. Jednakże mimo tej samej nazwy e-faktury różnią się od siebie, a oba środowiska na ten moment są od siebie niezależne. Ta sytuacja ma ulec zmianie. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem będzie integracja obu systemów, ewentualnie powstanie możliwość przekazywania danych między platformami.

itBCG Sp. z o.o.
ul. Bartycka 116 lok.120
00-716 Warszawa
Telefon: +48 728 250 154
Email: itbcg@itbcg.pl

Kontakt

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy w dziedzinie IT – skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces.

Wysyłając formularz udostępniasz nam Twoje dane osobowe.
Przeczytaj: link do klauzuli informacyjnej.